POLÍTICA GENERAL DE PRIVACITAT

1- Introducció

 El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de SACOPA S.A.U. (en endavant, SACOPA), el qual es troba recollit al nostre Codi Ètic.

L’objectiu d’aquesta política és explicar-li com SACOPA tractarà aquelles dades personals que puguin ser obtingudes a través dels diferents formularis que puguin trobar-se en les pàgines web de SACOPA. Les seves dades personals seran tractades de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s’explica a continuació a la present Política General de Privacitat i a cada una de les Polítiques de Privacitat dels diferents formularis.

2- Compromís amb la privacitat

SACOPA està plenament compromesa amb el compliment de la normativa i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, sent un objectiu prioritari per a SACOPA.

Per això, SACOPA ha pres la determinació d’implementar els principis següents, sent la privacitat la base sobre la qual es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, per la qual cosa sempre que captem dades personals sobre vostè, informarem degudament de les finalitats de l’esmentat tractament a la política de privacitat corresponent.
 • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.
 • Mai no l’obligarem a proporcionar dades personals, tret que realment siguin necessàries per prestar-li el servei que en el seu cas ens sol·liciti.
 • Sempre que ens sigui possible, posarem a la seva disposició mitjans senzills perquè pugui controlar les seves dades personals.
 • No compartirem dades amb cap tercer, tret d’aquells proveïdors que ens prestin un servei, o amb aquells dels quals vostè hagi estat prèviament informat i ens hagi donat el seu consentiment.

Finalitats dels tractaments.

SACOPA obté les seves dades personals per poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis i productes en què pugui estar interessat. En concret, tractem les seves dades personals amb les finalitats següents:

 1. Poder atendre les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d’atenció o comunicació o premsa identificats a cada pàgina web i posar-nos en contacte amb vostè per solucionar-les.
 2. Per millorar les nostres pàgines web, serveis i productes i oferir un millor servei i contingut.
 3. Per oferir-li accés als espais restringits de la nostra pàgina web (el registre pot exigir l’acceptació d’una política de privacitat específica).
 4. Facilitar-li informació en cas que vostè sigui distribuïdor.

En certes ocasions el tractament de les seves dades personals pot ser necessari per donar compliment a obligacions legals, o en relació amb qualsevol relació contractual que puguem mantenir amb vostè.

Per a la resta de supòsits, i sempre que sigui oportú, li sol·licitarem el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

3- Enviament de comunicacions comercials

SACOPA, en el marc de la seva activitat promocional, pot facilitar-li recursos de registre o subscripció a notícies o informació general o comercial de la companyia. Aquests recursos estaran sempre subjectes al seu consentiment per remetre-les.

En el supòsit que ens hagi autoritzat, SACOPA li enviarà informació sobre els seus productes, activitats i serveis personalitzats per a vostè, d’acord amb els seus gustos i les seves preferències.

Podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, mitjançant el link o botó a l’efecte en cada una de les comunicacions, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment a través dels canals següents:

(i). Un correu electrònic que haurà d’adreçar a dataprivacy@fluidra.com.
(ii). Un correu postal a l’adreça: Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona).
(iii) Un formulari web a www.sacopamedical.com.

4- Decisions automatitzades i elaboració de perfils

Per a alguns serveis podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica, sense intervenció humana. Per exemple, en cas que tingui productes seleccionats, comunicacions informant-lo que el producte continua disponible.

Altres tractaments que podem dur a terme és elaborar un perfil amb la finalitat de predir el seu comportament al web, mostrant-li a la pàgina principal productes que puguin ser del seu interès partint de les preferències que hagi demostrat mitjançant la seva navegació, o de la informació obtinguda a través de les cookies. Pot posar-se en contacte amb nosaltres escrivint-nos a: dataprivacy@fluidra.com.

5- Durada del tractament i termini de conservació

A SACOPA tenim el compromís de tractar les dades personals mentre realment ens siguin útils i puguem oferir-li un Servei de qualitat mitjançant la seva explotació. Per això, realitzarem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i la conservació de les dades personals.

En aquest sentit, a cada formulari de captació de dades l’informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les seves dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciti que eliminem les seves dades, podrem conservar-les i mantenir-les, sota el bloqueig adient, durant el termini necessari per complir les nostres obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

6- Exercici de drets i reclamacions davant de l’AEPD

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de SACOPA, la legislació vigent li atorga un seguit de drets. Tot seguit li oferim una explicació resumida de cada dret, per facilitar-li el seu exercici:

 1. Dret d’accés: Vostè tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vostè i les finalitats amb què les tractem.
 1. Dret de rectificació: Les seves dades sempre seran seves i, com a conseqüència, pot sol·licitar-nos la seva rectificació en qualsevol moment en cas que aquelles que estiguessin als nostres registres fossin errònies.
 1. Dret de supressió: Podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers. Tanmateix, i tal com indiquem a l’apartat de conservació de dades anterior, tingui en compte que, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’exercici efectiu d’aquest dret.
 1. Dret d’oposició: Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualssevol de les finalitats amb què tractem les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
 1. Dret de limitació del tractament: Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en els casos següents: 
 • Si considera que les dades que mantenim sobre vostè no són correctes o exactes;
 • Si, en cas que vostè consideri que no estem tractant les seves dades de manera legítima i prefereix que limitem el tractament d’aquestes a la seva eliminació;
 • Si les dades que mantenim ja no ens són necessàries conforme a la finalitat per a la qual les vam recollir, però necessita que les conservem per interposar reclamacions legals;
 • Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta en aquest sentit per part nostra.
 1. Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè tindrà dret, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, a sol·licitar que les dades personals que vostè ens hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament. Si ens és possible, facilitarem directament les seves dades a aquell altre responsable del tractament, però si no ho fos, les hi facilitarem a vostè en un format estàndard.

Sempre que tractem les seves dades partint del seu consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a vostè més allà, segons el dret exercit, de no poder prestar-li determinats serveis.

Podrà fer efectiu l’exercici dels drets que ostenta adreçant-se a SACOPA a través d’algun dels següents mitjans, acompanyant una còpia del seu DNI o d’un document identificatiu equivalent:

(i). Mitjançant un correu electrònic que haurà d’adreçar a dataprivacy@fluidra.com.
(ii). Un correu postal a l’adreça: Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona).

A més, si ho considera necessari, podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça electrònica dataprivacy@fluidra.com.

En cas que no vulgui exercir cap dret en concret, però tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà adreçar-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

Tingui en compte que sempre, en tot cas, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Competent en matèria de protecció de dades si considera que no hem tractat les seves dades de manera lícita o que no hem atès les seves sol·licituds o drets. A Espanya, l’esmentada Autoritat Competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7- Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les seves dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, com també a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, SACOPA declara i garanteix que ha posat en marxa tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris.

8- Xarxes socials

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells hem creat diferents perfils de SACOPA.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’unir-se a les pàgines o grups que SACOPA tingui en diferents xarxes socials.

Tanmateix, ha de tenir en compte que, tret que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi amb deteniment les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, i s’asseguri de configurar les seves preferències quant al tractament de les dades.