Serveis

SACOPA MEDICAL té la infrastructura necessària per oferir la solució més idònia al client. Les noves tecnologies, els productes innovadors i les novetats tecnològiques les tenim molt presents, fet que ens permet la millora continua en els nostres productes, maximitzant la qualitat i creant noves oportunitats de negoci. Injectem productes seguint la normativa específica de la Sala Blanca, classe 8 i realitzem exhaustius controls de qualitat: elecció del millors components i materials, verifiquem i seguim els processos productius establerts per assegurar la traçabilitat en el producte.

Tot aquest conjunt ho podem portar a terme per:

EQUIP: Som professionals multidisciplinaris de diferents àmbits que centrem els nostres esforços per fabricar un producte d’acord amb les necessitats del client.

QUALITAT: Busquem l’excel·lència en els processos productius i en cada un dels productes fabricats.

COMPROMÍS: Escoltem amb atenció al client per conèixer amb exactitud les necessitats per proposar-li les solucions més idònies.

Sala Blanca

1.000 m2 d’ambient totalment controlat.

Sala Blanca, Classe 8

Totalitat del procés en les dependències de la Sala Blanca: entrega de matèria prima, sala de mescles, fabricació, qualitat i logística

Verificació del 100% de les peces fabricades per visió artificial.

Fabricació sota els estàndars de la normativa ISO 9001

” WE WANT TO BE YOUR PARTNER “